Niepubliczny Zak?ad Opieki Zdrowonej ATD - MED Lancet

Adres:

ul. Bulwar Ikara 16
54-130 Wroc?aw

Rejestracja:

Rejestracja telefoniczna od poniedzia?ku do czwartku, w godzinach od 16 do 18. 

Telefon:

71 788 70 18

Dojazd:

Dojazd do gabinetu od ul. Drzewieckiego przez bram? wjazdow? oznaczon?:
Bulwar Ikara 10-18

 

 

Najwa?niejsze informacje

ATD-MED Lancet

ul. Bulwar Ikara 16
54-130 Wroc?aw

Rejestracja telefoniczna

pon-czw od 16 do 18

pod nr tel 71 788 70 18