Prof. dr hab. Andrzej DorobiszProf. dr hab. Andrzej T. Dorobisz 

Od chwili ukończenia studiów praca w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyniowej /obecna nazwa od 2000 r : Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej AM./

1979 r. - doktorat

1996 r. - habilitacja

2008 r – tytuł profesora.

Specjalizacje: I, II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej,

specjalizacja z zakresu chirurgii naczyniowej, specjalizacja z zakresu angiologii

Pracowałem także w lecznictwie otwartym w Poradniach Chirurgicznych, Poradni Chirurgii Naczyniowej.

 

Dorobek naukowy :

Mój dorobek naukowy obejmuje łącznie 206 publikacje polskie i zagraniczne oraz dalsze 3 prace przyjęte zostały do druku. Redaktor 1 ksiązki, autor rozdziałów w 4 wydaniach książkowych ( w tym dwa w książkach wydanych w Niemczech) 

12 recenzje prac doktorskich, 1 recenzja pracy habilitacyjnej

Promotor -  

5 przewodów doktorskich

Kierownik specjalizacji -

5 specjalistów I stopnia,

4 specjalistów II stopnia z chirurgii ogólnej

Obecnie w trakcie specjalizacji jest 1 rezydent,

1 specjalizujący się z chirurgii naczyniowej

Dorobek zawodowy:

1983 r. – uczestnik programu przeszczepiania nerek /obecnie czołowy ośrodek w Polsce/

1990 r Opracowanie schematów diagnostyki i postępowania leczniczego w leczeniu niedokrwienia mózgowia.

1993 r. – pierwsze w Polsce zabiegi rewaskularyzacji tyłomózgowia ( dystalne zespolenie tętnicy szyjnej i kręgowej)

1995 r. - Założyciel Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych

2001r. – Członek - Założyciel PolskiegoTowarzystwa Chirurgów Naczyniowych.

Vice-przewodniczący Oddziału Polskiego International College of Surgeons,

2002 – 2004 Sekretarz Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych

2004 – 2006 Prezes – elekt Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych

2006 – 2008 Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych

2008 – 2010 Past - prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych Obecnie- od 1995 roku Prezes Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych

Organizacja:

Dziesięciu Międzynarodowych Konferencji Polsko - Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych,

Konferencji (2007) i Zjazdu Polskiego towarzystwa Chirurgów Naczyniowych (2008),

Siedmiu sesji egzaminacyjnych z zakresu chirurgii naczyniowej

 

Współorganizacja:

w Niemczech - sześciu Międzynarodowych Konferencji Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej,

3 Zjazdów Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych,

trzech Konferencji Szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych, czterech Konferencji Szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. 

Byłem członkiem Komitetów Naukowych szeregu zjazdów i konferencji 

Przewodniczącym sesjom naukowym na 41 zjazdach i spotkaniach za granicą Polski (Sympozjum Chirurgów Naczyniowych w Berlinie - 1993-2010, Spotkania Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych 1992-2011, Zjazd Litewskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych - Kłajpeda, Wilno 2000-2002, Zjazd Ukraińskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych- Lwów 2004) oraz wielu polskim.

 

Przynależność do towarzystw naukowych, funkcje :

- Vice-przewodniczący, członek Oddziału Polskiego International College of Surgeons,

- sekretarz Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych 2001 – 2004

- prezes elekt Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych 2004 – 2006

- prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowy 2006 – 2008

- członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

- obecnie prezes Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych

- obecnie konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej od 2009.

- członek zwyczajny Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego

ponadto przynależność do:

- International Union of Angiology,

- Towarzystwo Chirurgów Polskich,

- Pol.Tow.Transplantologiczne,

- Pol.Tow.Angiologiczne,

- Polsko-Francuskie Towarzystwo Angiologiczne

- Polskie Towarzystwo Flebologiczne

- Polsko-Włoskie Towarzystwo Flebologiczne

Jestem vice - redaktorem pisma Acta Angiologia, członkiem komitetów redakcyjnych pism.

Funkcje Honorowe.

- członek-korespondent Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych

- członek honorowy Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych

- członek honorowy Ukraińskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych

Złotym Krzyżem Zasługi zostałem odznaczony w roku 2002.

Staże naukowe. Odbyłem czterokrotnie staże naukowe w Szwajcarii, jak również pięć  razy w Niemczech.

W 1981 roku przebywałem w Basel w Klinice prowadzonej przez światowej sławy prof. M.Allgöwera, gdzie w trakcie wielomiesięcznego stażu zapoznałem się z postępami chirurgii naczyniowej oraz z techniką przezskórnego rozszerzania tętnic (pod kierunkiem prof. Schmidta). W 1983 roku przebywałem w Szpitalu Kantonalnym w Bruderholtz na wielomisięcznym stypendium AO-International. Klinikę prowadził prof. P. Waibel, w jej ramach działał także oddział ortopedyczny specjalizujący się w urazach oraz chirurgii stawu kolanowego prowadzony przez doc. Müllera. Poznałem problemy leczenia urazów wielonarządowych, traumatologię ze szczególnym uwzględnieniem złamań kości długich. Prof. P.Waibel jest jednym z nestorów chirurgii naczyniowej w Szwajcarii. Zapoznałem się z nowymi technikami diagnostycznymi i operacyjnymi. W trakcie tego stażu przebywałem ponownie przez dwa tygodnie w Szpitalu Kantonalnym w Basel w Klinice prof. Allgöwera poznając problem przeszczepów nerek. Podczas kolejnego wielomiesięcznego pobytu w 1991 r w Inselspital Universitaets Klinik Bern zapoznałem się z postępami w technice rozszerzania tętnic, zakładania stentów. Klinikę Angiologiczną w tym szpitalu prowadzi profesor Felix Mahler uznany, światowej sławy autorytet w tej dziedzinie. Następnie przebywałem na stażu w Klinice Kardiochirurgii w Bernie (Inselspital ) prowadzonej przez profesora Althausa. Uczestniczyłem w zabiegach operacyjnych oraz brałem czynny udział w posiedzeniach naukowych, także wygłaszając referaty. Kolejny mój staż naukowy (1994 r) odbyłem w Klinice Chirurgii Naczyniowej Szpitala Charite Universytetu im.Humboldta w Berlinie. Klinikę prowadził profesor Klaus Buerger. Poznałem tam nową, interesującą technikę operacji rozwarstwiających tętniaków piersiowo-brzusznych i asystowałem do innych zabiegów naczyniowych. Dwukrotnie odbyłem staże u prof. Wolfganga Heppa w jego Klinikach w Berlinie oraz Hann Ponadto w 1991 r odbyłem intensywny kurs chirurgii naczyniowej prowadzony w Esslingen przez prof. R.J.A.M van Dongena oraz w 2001 roku tygodniowy kurs chirurgii endowaskularnej w Campus Charite w Berlinie a następnie taki sam kurs w Bad Saarow w Niemczech w roku 2004, 2006,2008, 2009.

Uczestniczę każdego roku w kilkunastu zjazdach i sympozjach chirurgów ogólnych,angiologów i naczyniowych wygłaszając referaty, prowadząc sesje naukowe – zarówno w Polsce jak i zagranicą.


Posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

 

Najważniejsze informacje

ATD-MED Lancet

ul. Bulwar Ikara 16
54-130 Wrocław

Rejestracja telefoniczna

pon-czw od 16 do 18

pod nr tel 71 788 70 18