W Gabinecie wykonywane s? nast?puj?ce us?ugi :

  • Konsultacje z zakresu chirurgii naczyniowej.

  • Konsultacje z zakresu chirurgii oglnej.

  • Leczenie ?ylakw.

  • Zabiegi z zakresu chirurgii oglnej.

  • Leczenie hemoroidw

  • Konsultacje angiologiczne.

  • Badania USG uk?adu naczyniowego.

  • Choroby uk?adu t?tniczego i krwiono?nego.

  • Drobne zabiegi chirurgiczne.

 

Najwa?niejsze informacje

ATD-MED Lancet

ul. Bulwar Ikara 16
54-130 Wroc?aw

Rejestracja telefoniczna

pon-czw od 16 do 18

pod nr tel 71 788 70 18